กิจกรรมต่างๆ21 รูปภาพ
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช