ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จำนวนคนดู
62
วันที่ประกาศ
10-12-2018
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ พมจ.ตามเบอร์ติดต่อนี้ 037-311480 ,037-312585 #แล้วท่านจะได้รับการแก้ไขปัญหา #ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก