ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
จำนวนคนดู
146
วันที่ประกาศ
01-04-2019
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด