ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
จำนวนคนดู
181
วันที่ประกาศ
22-05-2019
ไฟล์ประกาศ
ภาคผนวก ก.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป แต่ละตำแหน่ง สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ (ภาคผนวก ก.)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 น. - 10.30 น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป