ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จำนวนคนดู
235
วันที่ประกาศ
27-05-2019
ไฟล์ >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้