ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
จำนวนคนดู
252
วันที่ประกาศ
30-05-2019
คลิกเพื่อสแกน QR Code
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
- สามารถคลิกเพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก