ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ
จำนวนคนดู
71
วันที่ประกาศ
10-10-2019
เวลา 09.50 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ำเปรี้ยว อุโมงค์คลอง 29 หมู่ 2 ต.บางปลากด ร่วมกับ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน, อำเภอองครักษ์, อบต.บางปลากด, อบต.ทรายมูล, กำนันอบต.บางปลากด, ชลประทานจังหวัด และบริษัท เนเจอร์ เวนเจอร์ จำกัด