ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน
จำนวนคนดู
84
วันที่ประกาศ
11-10-2019
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายสุรศักดิ์ นาคอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เข้าร่วมประกอบพิธีการรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์