ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
จำนวนคนดู
100
วันที่ประกาศ
29-11-2019
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ในห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต