ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
จำนวนคนดู
72
วันที่ประกาศ
14-01-2020
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จะมีการจัดกิจกรรม "โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง