ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
จำนวนคนดู
52
วันที่ประกาศ
24-03-2020
คำแนะนำสำหรับประชาชน
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
1. หมั่นล้างมือบ่อยๆ
2. ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยที่ดี
3. การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปาก
5. หากมีไข้ ไอและหายใจไม่สะดวกควรรีบไปพบแพทย์
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ
ที่มาจาก : สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ