ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 2
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกสะพานคลอง 29 หมู่ที่ 2 - สะพานรถไฟ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินแกร่ง 2003 คอนสตรัคชั่นโดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)