ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
จำนวนคนดู
34
วันที่ประกาศ
24-07-2020
ขั้นตอนการลงนาม
"ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์" ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป...
"ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์"