ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวนคนดู
18
วันที่ประกาศ
07-09-2020
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ขยายเป็น ภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)