ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวนคนดู
20
วันที่ประกาศ
07-09-2020
คลิกดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุทัยยนตการ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 504,500.00 บาท (ห้าแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)