ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
จำนวนคนดู
155
วันที่ประกาศ
25-09-2020
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.00น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครนายก ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ภาพจากเพจ : มูลนิธิ พอ.สว.The Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation