ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
จำนวนคนดู
19
วันที่ประกาศ
08-10-2020
***เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน