ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวนคนดู
76
วันที่ประกาศ
09-10-2020
ประกาศ
ผนวก 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
> ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ