ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "จังหวัดนครนายกสู้ภัยโควิด"
จำนวนคนดู
11
วันที่ประกาศ
12-01-2021
จังหวัดนครนายกได้จัดทำเพจ Facebook ขึ้น ในชื่อว่า "จังหวัดนครนายกสู้ภัยโควิด" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
> คลิกเพื่อเข้าหน้าเพจดังกล่าว