ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าไฟ
จำนวนคนดู
16
วันที่ประกาศ
12-01-2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอองครักษ์ ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. ผ่าน Application PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
2. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
5. หักบัญชีบัตรเครดิต
6. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
7. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
8. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
9. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)