ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
จำนวนคนดู
89
วันที่ประกาศ
24-02-2021
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
> คลิกเพื่อดูเอกสาร