ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์สำหรับ : ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ /เด็กแรกเกิด
จำนวนคนดู
90
วันที่ประกาศ
01-03-2021
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
- สิทธิของผู้สูงอายุ
- สวัสดิการเบี้ยความพิการ
- การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย
- การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
***สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.037 - 392835
> คลิกเพื่อดูเอกสาร