ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21 , 22 , 23 /2564
จำนวนคนดู
96
วันที่ประกาศ
28-04-2021
ประกาศ 21/2564
ประกาศ 22/2564
ประกาศ 23/2564

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- แบบลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายก (Nakhon nayok Safe Covid)
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด