ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
สำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
โดยเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤษภาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ
*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด