ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการ
จำนวนคนดู
62
วันที่ประกาศ
09-07-2021
Document

- เอกสารผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE)
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- Facebook Link
> คลิกไปยังหน้า Facebook