ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
โรงเรียนหัวแข็ง "ครูสร้างได้"
จำนวนคนดู
91
วันที่ประกาศ
15-07-2021
โรงเรียนหัวแข็ง ‘ครู สร้าง ได้’ – เพื่อสร้างสังคมการขับขี่ที่ต้องไม่ลืมสวมหมวกกันน็อกจนเกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนในทุกชุมชน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้ารณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อกผลักดัน “สังคมหัวแข็ง” ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า เราทำโครงการรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนถนนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งพบว่าครูและโรงเรียนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมากในการทำกิจกรรม ในปีนี้โครงการสังคมหัวแข็งจึงปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” เป็นโครงการขยายผลระยะสั้น 2 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/ปีการศึกษา 2563-และตลอดปีการศึกษา 2564) มุ่งเน้นสร้างแนวคิดและต่อยอดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนความสำเร็จจากกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งที่ผ่านมาแล้ว 4 ปี รวมถึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและทราบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น

- Facebook Link > คลิกเพื่อดูวีดิโอ