ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2564
จำนวนคนดู
29
วันที่ประกาศ
25-08-2021
มิถุนายน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามเอกสารข้างล่างนี้
> คลิกเพื่อดูสรุปผลเดือน มิถุนายน 2564
> คลิกเพื่อดูสรุปผลเดือน กรกฎาคม 2564