ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 44-46/2564
จำนวนคนดู
84
วันที่ประกาศ
27-08-2021
44/2564
45/2564
46/2564

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกิจการในตลาดนัด ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 43/2564 ลว. 9 สิงหาคม 2564 > คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 45/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน > คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- เอกสารประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 40/2564 ลว. 2 สิงหาคม 64 > คลิกเพื่อดูรายละเอียด

- Facebook Link > คลิกเพื่อดูรายละเอียด