ข่าวประชาสัมพันธ์



ชื่อหัวข้อ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด (ฉบับที่ 32)
จำนวนคนดู
27
วันที่ประกาศ
29-08-2021
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ - ตามเอกสารข้างล่างนี้
> คลิกเพื่อดูรายละเอียด