ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ
จำนวนคนดู
72
วันที่ประกาศ
12-10-2021
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ตามเอกสารข้างล่างนี้
> คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ