ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนคนดู
62
วันที่ประกาศ
30-11-2021
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
> - ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ
> - ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก