ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
จำนวนคนดู
31
วันที่ประกาศ
04-01-2022
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามเอกสารข้างล่างนี้
> คลิกเพื่อดูสรุปผลเดือน พฤศจิกายน 2564