ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ อบต.บางปลากด
จำนวนคนดู
354
วันที่ประกาศ
31-05-2017

หมายเลขที่สามาถรติดต่อได้ เบอร์หลัก
- 037 - 392835
- สำนักปลัด กด 11, 0
- งานพัสดุ กด 14
- งานจัดเก็บรายได้ ( ค่าน้ำประปา , เสียภาษีฯ ) กด 16 หรือติดต่อโดยตรง เบอร์ 037 - 349874
- กองช่าง กด 17
- แฟกซ์ กด 18