ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2561
จำนวนคนดู
378
วันที่ประกาศ
26-12-2017
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ชำระภาษี - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ชำระภาษี -ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561
ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษี -ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561