ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อหัวข้อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
จำนวนคนดู
184
วันที่ประกาศ
17-06-2018
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
>> กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
***กำหนดการ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 น. - 10.30 น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร