OTOPชื่อกลุ่ม
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
ที่อยู่
หมู่ที่ 11 บ้าน คูคต ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ชื่อผู้นำ
นางผาด หน่องพงษ์
เบอร์โทรศัพท์
037-332200

ประวัติและการบริหารจัดการ

กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2538 สมาชิก 30 คน ใน ระยะแรกราษฎร์ได้เพาะกล้าไม้สน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ลองเพาะกล้าไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่ง จำหน่ายได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีการพัฒนารูปแบบต้นกล้า และพันธุ์ไม้หลากหลายยิ่งขึ้น

กลุ่มในชุมชน

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ 

การคัดเลือกสายพันธุ์ต้นไม้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น