องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการประชุม สภาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 26 ธ.ค. 2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]290
2 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]290
3 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]300
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]290
5 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]292
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]291
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]299
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]292
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]294
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]294
 
หน้า 1|2|3