องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการประชุม สภาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]85
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]78
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]80
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]84
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]81
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]112
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]147
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 28 ธ.ค. 2564 ]148
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]146
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]140
 
หน้า 1|2