องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]163
2 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]153
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]159
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]138
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2565 ]129
6 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 18 ม.ค. 2565 ]152
7 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 18 ม.ค. 2565 ]147