องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการตรวจดูขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ขั้นตอนการตรวจดูขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ