องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

**เอกสารแนบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

1. บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ

2. ทะเบียนบ้านคนพิการ

3. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายที่ อบต.)

4. ใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลออกให้ (ตัวจริง)

**เอกสารผู้ดูแลคนพิการ

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ

2. ทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ    เอกสารประกอบ : แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ