องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่


การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ   พ.ศ.  2565    เอกสารประกอบ : การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ