องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน


ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ : ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ