องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี


ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ : ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
: ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ - ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ