องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- P64090059183
ชื่อโครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 29 หมู่ 1 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก    เอกสารประกอบ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ