องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ