องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ