องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน


คำสั่งการบริหารงานการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง_การบริหารงาน การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน    เอกสารประกอบ : คำสั่งการบริหารงานการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ