องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


รายงานการประเมิณความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมิณความเสี่ยงทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ : รายงานการประเมิณความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ