องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    เอกสารประกอบ : คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 
: คำสั่งรักษาราชการแทน
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ