องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565

1. แจ้งเตือนสถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย เป็นระดับ 3

2. ปภ. แนะรู้ทัน รับมือภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย

3. เตือนภัยระวัง!! ไลน์ปลอม

4. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด”

5. อย่าโอน…รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์    เอกสารประกอบ : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565
 
: 02_21-2565
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ